Gundam 1/100 MG Gundam 0079 RX-78-2 Ver. Ka Gundam Model Kit

Bandai

$35.99 
SKU: BAN142153

Gundam 1/100 MG Gundam 0079 RX-78-2 Ver. Ka Gundam Model Kit

Our Favorite Brands